Dây chuyền sản xuất

Chúng tôi sản xuất 50 dây chuyền extruder, 70 dây chuyền extruder, 80 dây chuyền extruder, 90 dây chuyền extruder, 100 dây chuyền extruder;120 dây chuyền extruder, 150 dây chuyền extruder, 630 dây chuyền máy xoắn cantilever,Đường dây máy xoay 800 cantilever, 1000 dây máy xoắn cantilever, 1250 dây máy xoắn cantilever, 1000 dây máy xoắn bow. 1250 dây máy xoắn bow, 500 dây xích, 630 dây xích,Đường máy xoắn khung, dây máy nghe lén.

YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 5YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 6YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 7YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 8

OEM/ODM

YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3YUYANG MACHINE Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4