QC Hồ sơ

YUYANG MACHINElà nhà sản xuất chuyên nghiệp của cáp máy extruder, đồng bunching máy, dây xoắn máy, cáp xoắn máy, máy gõ. và chúng tôi cũng cung cấp các bộ phận như trả rack,máy trả tiền, Máy thử nghiệm OD, Máy in cáp, Máy cuộn, Đứng đếm mét, Caterpillars, Máy kéo, Vòng sắt, Vòng ABS.

 

YUYANG MACHINE Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0