Gửi tin nhắn
YUYANG MACHINE Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Máy đùn cáp
Máy đùn dây
dây chuyền đùn cáp
Máy đúc đồng
Máy xoắn cáp
Máy vẽ đồng
Máy khai thác đồng
Máy đúc đồng
Máy cuộn dây cáp
Máy hàn đồng
Máy làm ống hàn xoắn ốc
Máy cắt laser
Cable Bobbin
Các đường CCV
Đầu cáp chéo
Sợi đồng vẽ chết